Diploma’s en certificaten

Aan het eind van elke cursus moet je een examen afleggen. Onze examens zijn niet landelijk, maar intern. Net zoals de lessen, leg je je examen dus ook bij ons af. Mocht je je examen niet hebben gehaald, dan heb je een mogelijkheid tot herkansing. Wij zullen er alles aan doen om je te laten slagen. Voor de eerste herkansing hoef je niet te betalen. Mocht je daarna nog een herkansing nodig hebben dan betaal je hiervoor slechts 50 euro per herkansing. Als je slaagt, ontvang je voor de korte cursussen een certificaat. Voor onze andere cursussen ontvang je een diploma. Met onze certificaten en diploma’s kan je je als kapster/kapper inschrijven bij de Kamer van Koophandel en je daarmee aanmelden bij Koninklijke Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO).

Je kan bij ons ook de diploma’s ‘allround kapper’, ‘allround haarverlenging specialist’ en ‘allround black hair specialist’ halen. Voor het diploma ‘allround kapper moet je de cursussen ‘knippen’, ‘kleuren’ en

‘styling’ met succes hebben gevolgd. Voor het diploma ‘allround haarverlenging specialist’ moet je de cursussen ‘microring specialist’, ‘keratine bonding specialist’ en ‘hairweaving specialist’ met succes hebben voltooid. Wil je bij ons ‘allround black hair specialist’ worden, dan moet je de cursussen ‘black hair knippen’, ‘blackhair kleuren’ en ‘black hair styling’ met succes hebben voltooid. Het is mogelijk om deze diploma’s te verkrijgen als je een deel van die cursussen bij een ander opleidingsinstituut hebt gevolgd. Mocht daar sprake van zijn, dan vragen we je ons dit met ons te overleggen.

 

Aftrekbaarheid en subsidie-mogelijkheden

Aftrekbaar bij je inkomstenbelasting

Zowel een particulier als een zelfstandige kan in Nederland de studiekosten integraal aftrekken bij je belastingaangifte. Als particulier kan je elk bedrag boven de 250 euro aftrekken van je belastingen dat je besteedt aan een beroepsopleiding. Zelfstandigen kunnen opleidingskosten volledig aftrekken als beroepskosten.

Het UWV vergoedt soms de opleidingskosten van werkzoekenden

Als werkzoekende kan je aan het UWV vragen om deze cursuskosten te vergoeden. Het UWV geeft deze goedkeuring alleen als je werkcoach van oordeel is dat dit nodig is om werk te kunnen vinden. Wij raden je aan om je contactpersoon bij het UWV te vragen of het UWV de cursuskosten zou willen vergoeden.

 

Btw

Omdat House of Marjory Alice is geregistreerd bij het CRKBO, zijn onze cursussen vrijgesteld van btw. Dat betekent dat wij bovenop de cursusprijs geen btw in rekening hoeven te brengen. Hiermee houden we de cursusprijs laag!

 

Lesdagen

Onze lesdagen beginnen om 10:00 uur en eindigen om 16:00 uur. In de lunchpauze bieden we je een lekkere lunch aan. Het rooster waarin je kunt zien wanneer cursussen beginnen, vind je op de link hieronder. Per cursus zie je welke les op welke dag is ingepland. De eerste les is vermeld als 1, de tweede les als 2 etc.

Rooster 2021 HOMA Hair Academy

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is per cursus verschillend. Door op deze button te klikken, zie je welk lesmateriaal voor een cursus nodig is. Je kan dit lesmateriaal bij ons aanschaffen, maar je kan het ook zelf aanschaffen. Het kan ook zijn dat je een deel van het oefenmateriaal al hebt aangeschaft bij het volgen van een andere kapperscursus. Dan hoef je natuurlijk alleen het ontbrekend materiaal aan te schaffen. Zo regelen we dat de kosten van het lesmateriaal beperkt blijven. Het bestellen van het lesmateriaal bij ons, kan je doen via de bijgaande button.

 

Betalingscondities en algemene voorwaarden

Bij een cursusduur tot en met 3 weken:            100% vóór aanvang van de cursus

Bij een cursusduur van 4 weken:                        50% vóór aanvang van de cursus, 50% vóór cursusdag 4

Bij een cursusduur van 5 weken of meer:           50% vóór aanvang van de cursus, 25% vóór cursusdag 4, 25% vóór cursusdag 7

 

De algemene voorwaarden van HOMA Hair Academy vind je op de link hieronder:

Algemene voorwaarden HOMA Hair Academy

 

 

Weigering cursist

In artikel 5 van de Algemene voorwaarden is gemeld dat HOMA Hair Academy een cursist toegang tot de lessen kan weigeren, zodra duidelijk is dat de cursist niet over de verplichte voorkennis beschikt, de Nederlandse taal niet (voldoende) vaardig is of de lessen verstoort. Restitutie en/of kwijtschelding van de lesgelden is in dat geval niet mogelijk. Wij willen graag dat een cursist de Nederlandse taal voldoende vaardig is, omdat het lesmateriaal in het Nederlands is en de cursussen ook in het Nederlands worden gegeven. Mocht je eraan twijfelen of je Nederlands voldoende beheerst, neem dan contact met ons op, zodat wij je hierover uitsluitsel kunnen geven.

 

Klachtenprocedure

Natuurlijk hopen we dat je de cursus met plezier hebt gevolgd. Na afloop van je cursus vragen we je om ons evaluatieformulier in te vullen, zodat we onze cursussen kunnen verbeteren. Mocht je een klacht willen indienen, dan vragen we je deze te zenden naar het emailadres klachten@marjoryalice.nl ter attentie van mevrouw N. Ajroud. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. We zullen andere cursisten dus niet mededelen wie de klacht heeft ingediend. We vragen je om je klacht binnen 5 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan ons te berichten door deze naar het hiervoor genoemde emailadres te zenden. Wij zullen dan je klacht binnen veertien dagen afhandelen. Als het ons niet lukt om je klacht binnen deze termijn van veertien dagen af te handelen, bijvoorbeeld omdat we meer tijd nodig hebben om onderzoek te doen, dan zullen we je binnen deze termijn van veertien dagen informeren dat we meer tijd nodig hebben, waarom we meer tijd nodig hebben en hoeveel tijd we verwachten nodig te hebben om je klacht te kunnen afhandelen. Je klacht zal door ons worden geregistreerd in ons klachtenregister en gedurende 12 maanden worden bewaard.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop wij je klacht hebben afgehandeld, dan kun je ons dit melden. Wij zullen in dat geval je klacht en de bijbehorende correspondentie sturen naar mevrouw Maïra Jansen-Marshall, Gildestraat 39 6691 DT GENDT. Zij  is onafhankelijk en zij zal een bindende uitspaak doen. Wij zullen binnen veertien dagen na deze uitspraak je klacht in overeenstemming met die uitspraak afhandelen.